top of page

Noodsituatie Oekraïne

Trio Partnership Ukraine Charity.png

IFOA, OSPREY FLIGHT SOLUTIONS & AIRconomics SAMEN VOOR OEKRAÏNE.

Miljoenen mensen in Oekraïne hebben nu al humanitaire hulp nodig. De NGO CARE en de vereniging Mensen in Nood zijn ter plaatse werkzaam om de Oekraïners te helpen die door het geweld en de oorlog zijn getroffen.
Help ons alstublieft om de slachtoffers te helpen. Doe een nooddonatie!

Trio Partnership Ukraine Charity.png
PayPal ButtonPayPal Button

Een oproep tot donaties om de bevolking te steunen

« Er is dringend behoefte aan steun voor humanitaire hulp in Oekraïne en de aangrenzende regio's. Momenteel is slechts 9% van de humanitaire hulp voor 2022 en de acties van NGO's in Oekraïne gefinancierd door de internationale gemeenschap. En wij moeten ons bewust zijn van het leed dat het gevolg zal zijn van de hervatting van het conflict in Oekraïne: meer burgerslachtoffers, stijgende humanitaire behoeften en mogelijke verplaatsing van bevolkingsgroepen. In oorlogstijd zijn het de onschuldigen die het meest lijden. CARE sluit zich aan bij andere humanitaire organisaties en roept op tot onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden » Jeanne Berger , noodhulp manager voor CARE Frankrijk

RS87762_CD1_0120.jpg

Welke steun zal worden verleend?

Om noodhulp te verlenen aan de Oekraïense bevolking, slaat de internationale NGO CARE de handen ineen met de vereniging Mensen in Nood. Mensen in Nood is een van de belangrijkste ngo's in Oost-Europa die sinds het begin van het conflict in 2014 actief is in Oekraïne. Samen organiseren we nooddistributies: voedsel, water, hygiënekits. Wij zullen ook financiële en psychosociale steun verlenen aan mensen die door het geweld zijn getroffen.

Informatie over de donatie

CARE Belgium Aisbl is een internationale vereniging zonder winstoogmerk, die valt onder de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002, betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. Het heeft het recht legaten en schenkingen te ontvangen.

bottom of page