top of page

CUBA 

Care Belgium

CUBA

Bevordering van het weerstandsvermogen en preventie van aardbevingsrisico's

De oostelijke provincies van Cuba zijn zeer kwetsbaar voor natuurrampen zoals aardbevingen, orkanen en aanhoudende droogte.

 

In de regio wonen 3,5 miljoen mensen, van wie 80% geconcentreerd is in steden die een snelle, ongeplande verstedelijking hebben ondergaan. Dit maakt hen kwetsbaarder voor de gevolgen van extreme natuurrampen.

 

Doel van het project is seismologische stations op te zetten, de kennis van plaatselijke autoriteiten, technisch personeel en belanghebbenden op het gebied van seismisch risicobeheer te vergroten, een opleidingsprogramma voor reddingswerkers van het Rode Kruis en de brandweer uit te voeren en plaatselijke gemeenschappen voor te bereiden op het omgaan met seismische gebeurtenissen.

Steun van CARE Belgium : 27.272,73 euros (begrotingsjaar 2013/2014)

bottom of page