top of page

Privacybeleid

Care Belgium

 

SUBJECT

Het doel van dit beleid is bezoekers van de website die gehost wordt op het volgende adres: https://www.carebelgium.be (hierna de "Website" genoemd) te informeren over de manier waarop gegevens worden verzameld en verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

 

Dit beleid maakt deel uit van de wens van de verwerkingsverantwoordelijke om transparant te handelen, in overeenstemming met zijn nationale bepalingen en met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "Algemene Verordening Gegevensbescherming").

U vindt ons twee beleid inzake privacy en cookiebeheer in de link hieronder:

bottom of page