top of page

TESTIMONIALS

Prinses Esmeralda van België, Erevoorzitster van Care Belgium

In mijn werk als journalist en auteur ben ik nooit de zaken vergeten die mij na aan het hart liggen: de bescherming van de natuur, de strijd tegen de opwarming van de aarde, de rechten van de vrouw en van de inheemse volkeren. Tijdens het onderzoek voor mijn volgende boek, had ik de kans een buitengewone vrouw te ontmoeten.

In Zuid-Kivu strijdt Neema Namadamu voor gendergelijkheid, rechtvaardigheid en waardigheid in een regio waar het patriarchaat fundamenteel verankerd is in de cultuur en de tradities. Voor mij is zij een echte heldin die alle obstakels en moeilijkheden trotseert.

De acties van Care over de hele wereld ondersteunen dezelfde idealen. Daarom ben ik bijzonder blij dat ik erevoorzitter van Care Belgium mag zijn.

Getuigenissen van onze sponsors 

Floris & Nynke van der Ven - VANDERVEN

Vanderven Oriental Art is vier jaar geleden in contact gekomen met Care. Wij zijn diep onder de indruk van de gedrevenheid waarmee zoveel waardevolle projecten worden gerealiseerd. De toegewijde persoonlijke betrokkenheid van het bestuur, maar ook de focus van de organisatie op elk afzonderlijk project is indrukwekkend. Wij zien dan ook echt dat alle bijdragen aan Care echt een verschil maken!

VDV logo 2012 G.jpg
Logo sponsors-22.png

Moise- Mann - Maison Holemans 

CARE België helpt vele vluchtelingen over de hele wereld. Ik heb de trieste realiteit van het vluchteling zijn ervaren toen mijn familie en ik in 1974 Libanon verlieten in het midden van de burgeroorlog en het geluk hadden in België te worden opgevangen. Deze persoonlijke ervaring versterkt mijn engagement om CARE België te steunen in haar werk met vluchtelingen. CARE België steunt ook een programma voor de oprichting en uitrusting van een therapeutisch centrum voor gehandicapte kinderen in Roemenië. Ik heb drie kinderen, waaronder een dochter met een handicap. Hoe kon ik niet gevoelig zijn voor deze actie van CARE? Om mijn persoonlijk engagement te tonen om de Aisbl te steunen, is dit het 5de jaar dat ik een lot aanbied voor de veiling die plaatsvindt ter gelegenheid van het gala van CARE Belgium. Mijn donatie is de kleine steen die ik meebreng naar de bouw van dit gebouw. 

José Bardiau - Crossword

Vandaag de dag heeft de globalisering de kloof tussen de zeer rijken en de zeer armen verbreed en ik vind het onfatsoenlijk om ongevoelig te zijn voor deze situatie. CARE België helpt de armste mensen, vooral vrouwen en kinderen. Dit is de betekenis van mijn aanpak en van mijn bijdrage aan het welslagen van de verloting van het galadiner.

Logo sponsors-3.png
bottom of page