top of page

MaDAGASKAR 
Care Belgium

MADAGASKAR

Behoud van het Masoala Park en steun aan de plaatselijke bevolking in

op verschillende gebieden van landbouwactiviteit

met een aanpassing aan de plaatselijke agro-ecologische omstandigheden

Masoala Park, dat zeer rijk is aan biodiversiteit, is geschikt voor teelt. De natuurlijke hulpbronnen en de biodiversiteit staan bloot aan allerlei vormen van druk (bosbranden, onrechtmatig kappen, stroperij, illegale exploitatie van beschermde dier- en plantensoorten, enz.

 

Het doel van het project is de natuurlijke hulpbronnen te beschermen door plaatselijke leiders mondiger te maken en milieu-educatie te organiseren op scholen in het gebied. Het programma is er ook op gericht het inkomen van de plaatselijke bevolking te verbeteren. Dit gebeurt door hen aan te moedigen zaden te produceren voor de groenteteelt, kleinschalige veeteelt (bijenteelt, visteelt) te ontwikkelen en hun produkten op markten in de regio te verkopen.

  • Begunstigden : 53 818 vrouwen en kinderen (7 dorpen)

  • Totale begroting : 384 185 €

  • Hoofddonor : Europeaid

bottom of page