top of page

MaDAGASkAR 
Care Belgium

MADAGASkAR

Heropbouw van de school

In 2012 werd het eiland Madagaskar getroffen door een cycloon die vele scholen verwoestte.

Het doel van CARE is deze onderwijsomstandigheden te verbeteren en tegelijk een dimensie van risicobeperking bij rampen (Disaster Risk Reduction, DRR) te integreren.

Het project omvat derhalve de wederopbouw van 11 scholen en de opleiding van meer dan 188 onderwijzers. Aan leerlingen van de lagere school worden ook aangepaste onderwijsboeken verstrekt.

Aangezien de gezinnen zeer arm zijn, zullen de rol en de betrokkenheid van de ouders bij de schoolopleiding van hun kinderen worden versterkt.

CARE leidt ook dorpsspaar- en microkredietverenigingen op om ouders te helpen financiële steun te vinden voor hun activiteiten.

Tenslotte zijn er 8 clubs opgericht voor de RRC.

Steun van CARE Belgium

2015 :8.928,57 € naar Care Madagascar

2016: 20 046 € naar Care Madagascar

2017: 15 000 € naar DISPECHO

2018: 40 000 € naar DISPECHO

2019 : 60 000 € naar DISPECHO

Donate

ONZE ANDERE PROGRAMMA'S

Democratische Republiek
van Congo

Strijden voor gendergelijkheid, rechtvaardigheid en waardigheid door intellectuele en praktische opleiding.

Libanon

Bevordering van economische empowerment en capaciteitsopbouw voor veerkracht en sociale stabilisatie.

Marokko

Verbetering van de kwaliteit van het basisonderwijs.

bottom of page