top of page

Marokko
Care Belgium

MAROKKO

Verbetering van de kwaliteit van het basisonderwijs

Dit project beoogt ouderverenigingen en schoolhoofden aan te moedigen samen te werken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dit wordt gedaan door hen te betrekken bij de besluitvormingsprocessen van de regionale onderwijs- en opleidingsacademies.

Bij het project zijn 50 lagere scholen betrokken.

 

De verschillende activiteiten betreffen :

  • Ontwikkeling van een instrument voor sociale verantwoordelijkheid

  • Verzamelen van informatie

  • Gebruik van het instrument in de bij het project betrokken scholen

  • Organisatie van rondetafelgesprekken met ouderverenigingen en onderwijsinstanties om ruimte voor dialoog te creëren

  • Uitvoeren van casestudies

  • Uitwisseling van ervaringen en goede praktijken

  • Opstelling van routekaarten voor de vaststelling van prioriteiten op nationaal niveau

  • Coördinatie, follow-up en evaluatie van de projectactiviteiten.

Steun van CARE Belgium

 2015: 13 500 € naar Care Maroc

2017: 15 000 € naar CARE Maroc

2018: 17 750 € naar CARE Maroc

2019: 15 000 € naar CARE Maroc

Donate

ONZE ANDERE PROGRAMMA'S

Democratische Republiek
van Congo

Strijden voor gendergelijkheid, rechtvaardigheid en waardigheid door intellectuele en praktische opleiding.

Madagaskar

Wederopbouw van 11 scholen die door de cycloon van 2012 zijn verwoest, opleiding van 188 leraren en verstrekking van schoolboeken voor basisschoolleerlingen.

Libanon

Bevordering van economische empowerment en capaciteitsopbouw voor veerkracht en sociale stabilisatie.

bottom of page