top of page

Noodsituatie Oekraïne

Het geweld en de oorlog in Oekraïne bedreigen de bevolking met een tragische humanitaire catastrofe.
Wanneer de oorlog toeslaat zijn het de onschuldige burgers die het meest lijden...
Help ons om de slachtoffers te helpen.
Doe een nooddonatie!

PayPal ButtonPayPal Button

Een oproep tot donaties om de bevolking te steunen

« Er is dringend behoefte aan steun voor humanitaire hulp in Oekraïne en de aangrenzende regio's. Momenteel is slechts 9% van de humanitaire hulp voor 2022 en de acties van NGO's in Oekraïne gefinancierd door de internationale gemeenschap. En wij moeten ons bewust zijn van het leed dat het gevolg zal zijn van de hervatting van het conflict in Oekraïne: meer burgerslachtoffers, stijgende humanitaire behoeften en mogelijke verplaatsing van bevolkingsgroepen. In oorlogstijd zijn het de onschuldigen die het meest lijden. CARE sluit zich aan bij andere humanitaire organisaties en roept op tot onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden » Jeanne Berger , noodhulp manager voor CARE France

RS87762_CD1_0120.jpg

Welke steun zal worden verleend?

Om noodhulp te verlenen aan de Oekraïense bevolking, slaat de internationale NGO CARE de handen ineen met de vereniging Mensen in Nood. Mensen in Nood is een van de belangrijkste ngo's in Oost-Europa die sinds het begin van het conflict in 2014 actief is in Oekraïne. Samen organiseren we nooddistributies: voedsel, water, hygiënekits. Wij zullen ook financiële en psychosociale steun verlenen aan mensen die door het geweld zijn getroffen.

Informatie over de donatie

CARE Belgium Aisbl is een internationale vereniging zonder winstoogmerk, die valt onder de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002, betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. Het heeft het recht legaten en schenkingen te ontvangen.

bottom of page